En språkutvecklande bilderbokstjänst för förskolan!

Låt alla barn uppleva bilderbokens magi

Forskning visar att förskolan kan ge barnen mer likvärdiga förutsättningar för den språkliga förmåga som förväntas inför skolstart!

Förskolan viktig för barns språkutveckling

I den verksamhet som förskolan erbjuder kan de skillnader överbryggas som finns mellan barn med olika uppväxtförhållanden.

I förskolan får alla barn, oavsett bakgrund, en naturlig kontakt med läsning, litteratur och text, och då särskilt bilderböcker. Och med ett medvetet pedagogiskt grepp kan arbetet med barnlitteratur vara det bästa verktyget för barnet att tillägna sig språket.

Arbetet med Polyglutt har gjorts i samarbete med bilderboksexperten Agneta Edwards som gjort urvalet av bilderböckerna. ”Polyglutt ger förskolan tillgång till bra bilderböcker som kan lyssnas på om och om igen. Med handledningen vill vi visa hur man kan lyfta förskolans läsning till ett medvetet arbetssätt, knutet till läroplanen på områden som språk, identifikation och kunskapsutveckling.”, säger Agneta Edwards.

Stimulera barns modersmål med Polyglutt

Genom litteraturens och bilderbokens underbara värld stimuleras barns nyfikenhet samtidigt som deras språk utvecklas. Att böckerna i Polyglutt är tillgängliga på flera språk ger möjlighet till identifikation och igenkänning för det enskilda barnet, och att dela både läsupplevelser och språk i mångspråkiga barngrupper.

Tjänstens unika egenskap är att många av böckerna, förutom den svenska inläsningen, finns översatta till upp till 10 olika språk som barnen kan lyssna på. Bilderböckerna i Polyglutt finns initialt på följande språk: svenska, engelska, spanska, arabiska, kurdiska, persiska, tigrinja, turkiska, polska, ryska eller somaliska.

För dig som personal på förskolan ger Polyglutt dig;

  • Obegränsat användande av bilderböcker i förskolan
  • Kvalitetssäkrade bilderböcker utvalda av Agneta Edwards
  • En möjlighet att fylla förskolans digitala strategi med kvalitet
  • En möjlighet att utveckla barnens modersmål
  • En pedagogisk handledning med metodtips
  • Ett material anpassat till förskolans arbetssätt
  • Möjlighet till ett inkluderande arbetssätt
  • Möjlighet till likvärdighet i förskolan